top

צ'ארגר

הסטליון "צ'רג'ר" הינו סינגלפוט אמיתי טהור, אב מוכח לוולדות איכותיים

רבים ונחשב בארה"ב לאחד מסוסי ההרבעה הנוחים והטובים ביותר

המוניטין שלו הוא גם  ביכולת לשפר ולייצר וולדות איכותיים גם לאמהות

בינוניות וכו'.

 

וידאו:

top
Premium Wordpress Themes